Onze Vlaamse collega’s van het CTB hebben hun jaarverslag over 2004 uitgebracht. Wat opnieuw opvalt is hoe een kleine club mensen een verbazingwekkend groot aantal mooie projecten kan uitvoeren. Sommige van die projecten leiden tot mooie boeken, zoals de uitgave van een selectie van de brieven van Herman de Coninck, andere projecten leiden tot digitale uitgaven. Bij het CTB loopt eveneens een aantal projecten van taalkundige aard.

Voor deze weblog zijn vooral de CTB-projecten op het vlak van ICT en teksttechnologie interessant. Het CTB timmert internationaaal nog steeds aan de weg met het DALF-project (Digital Archive of Letters in Flanders). Veelbelovend lijken verder de plannen voor de digitale editie van Daisnes De trein der traagheid. Helaas lijkt in eerst instantie gedacht te worden aan een uitgave op CD-rom, in plaats van op het Internet (hangt dit samen met rechtenkwesties?).

Ik denk dat veel mensen graag meer van de fraaie edities van het CTB op het Internet zouden willen zien. Of is het zo dat de uitgebrachte CD’s daadwerkelijk geld opbrengen, en zo het werk van het Instituut mede mogelijk maken?

Geplaatst in institutioneel nieuws, weblog digital humanities

2 reacties op “Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie – Jaarverslag 2004”

 1. Rechten zijn inderdaad het grootste probleem bij het publiceren van de elektronische projecten van het CTB. Omdat het CTB zich voor het grootste deel van zijn projecten bezig houdt met teksten uit de 19de en de 20ste eeuw, is het CTB gebonden aan de vigerende auteurswet in Belgiê, en de Belgische en Europese regelgeving i.v.m. de bescherming van de private levenssfeer waar het om briefwisseling gaat. Die stipuleren bijvoorbeeld dat elk identificeerbaar persoon in een brief, of de erven, tot 70 jaar na het overlijden, om toestemming moet worden gevraagd vooraleer de brief kan worden gepubliceerd. Onderhandelen over een beperkte oplage in boekvorm of op een ‘object’ als een CD-ROM is administratief en emotioneel eenvoudiger dan on-line publicaties te onderhandelen. Het wantrouwen tegenover publiceren op het web bij mensen die niet zo goed geïnformeerd zijn is ongelofelijk groot. Helaas brengen onze publicaties, zoals gesuggereerd, niet zoveel op dat dit het grootste argument is voor het publiceren in een controleerbaar formaat. Een tweede grote reden is dat het CTB, met zijn bescheiden onderzoeksbudget, geen eigen server heeft om elektronische publicaties op te hosten en eigen (open source) software op te installeren. Wie al onderhandeld heeft met ISP’s en hosting services weet hoe weigerachtig en zelfs vijandig die staan tegenover elke vraag voor het hosten en runnen van (open source) paketten die niet standaard in hun aanbod zitten.

  Met een budget dat ongeveer zeven maal lager ligt dan het budget van het CHI is dit de enige optie die het CTB op dit moment heeft.

  Dit gezegd zijnde kan ik aankondigen dat er dit jaar nog een beperkte collectie brieven binnen het DALF project on-line komt.

  Edward

 2. Peter Boot says:

  > Dit gezegd zijnde kan ik aankondigen dat
  > er dit jaar nog een beperkte collectie brieven
  > binnen het DALF project on-line komt.

  Mooi! Ik verheug mij er op.