Een mooi stuk van Anthony Grafton (de auteur van het vermakelijke The Footnote. A Curious History) in The New Yorker: ‘Future Reading. Digitization and its discontents‘. Grafton bespreekt de initiatieven voor massadigitalisatie van Google en anderen, in het licht van de lange geschiedenis van het geschreven woord: ‘The rush to digitize the written record is one of a number of critical moments in the long saga of our drive to accumulate, store, and retrieve information efficiently’. Grafton noemt de eerste catalogi van teksten in de Mesopotamische tijd, de bibliotheek van Alexandrië, de komst van de boekdrukkunst, het Dewey decimaal systeem en de microfilm. In tegenstelling tot wat veelal wordt beweerd stelt Grafton: ‘[digitalisering] will result not in the infotopia that the prophets conjure up but in one in a long series of new information ecologies, all of them challenging, in which readers, writers, and producers of text have learned to survive.’ (Gezien bij Dan Cohen).

Gerelateerd hieraan, vandaag in de NRC: een artikel over het plan van Hans Jansen, directeur Research en Development van de KB, voor massadigitalisatie van werken uit de periode 1800-1950. Jansen wil in afstemming met andere Nederlandse bibliotheken ervoor zorgen dat van elke titel een exemplaar kan worden stukgesneden, zodat het sneller door de scanner kan worden gehaald. Het overleg moet ervoor zorgen dat er van elke titel ook een origineel exemplaar bewaard blijft.
De door de NRC geraadpleegde bibliotheken reageren positief. Waarschijnlijk terecht: het is belangrijk het verleden digitaal toegankelijk te maken, en dat moet niet met een paar deeltjes tegelijk. Maar de haren rijzen je te berge bij een opmerking als ‘een boek is ook maar een informatiedrager. Het gaat toch om de inhoud?’ Dat elk exemplaar van een boek een unieke geschiedenis heeft en unieke gebruikssporen bevat, zouden bibliothecarissen toch moeten beseffen. Exemplaren opofferen voor digitalisering is goed verdedigbaar, maar het blijft een offer.

Geplaatst in digitale bibliotheek, weblog digital humanities

Comments are closed.