Een buitengewoon interessante site is het onlangs gelanceerde Corpus Toneelkritiek Interbellum. De site herbergt een verzameling toneelkritieken uit de periode 1919-1939, verzameld door Thomas Crombez. De kritieken zijn gecodeerd in TEI.

Een heel innovatief aspect van de site is de lijst met potentieel gerelateerde artikelen die bij elke kritiek wordt gegeven. Daarbij wordt een schatting gegeven hoe sterk de relatie tussen beide artikelen is. Een aantal steekwoorden in deze lijst geeft, neem ik aan, de belangrijkste overeenkomsten tussen beide artikelen aan. Als lezer (en als maker van digitale edities) zou ik wel graag meer willen horen over de techniek die hierachter zit. Wat me ook zou interesseren: wordt de bruikbaarheid van deze links op één of andere wijze geëvalueerd? Het aanbieden van lijstjes met gerelateerde items zou voor veel digitale collecties interessant zijn, maar dan zou je graag weten hoe vaak de genoemde items voor een onderzoeker inderdaad relevant zijn.

In de kritieken zijn titels, auteurs, regisseurs, theaters en dergelijke kennelijk als zodanig gecodeerd, want naast elk artikel wordt aangegeven welke titels, auteurs etc. in het betreffende artikel aan de orde komen. Ik zou verwachten dat zo’n vermelding dan ook meteen een hyperlink zou geven naar alle plaatsen waar de betreffende titel, auteur etc. wordt genoemd, maar misschien is dat iets voor de toekomst. Ook in andere opzichten zou ik wel wat wensen hebben voor het zoeken: zoeken gebeurt nu met behulp van Google, en maakt dus geen gebruik van de informatie die in de TEI documenten gecodeerd is. Je kunt bijvoorbeeld niet een selectie maken op basis van het tijdschrift waarin het artikel is gepubliceerd, of een zoekactie beperken tot een bepaalde periode.

De credits pagina bedankt betrokkenen en raadgevers. Zo zou dat vaker moeten gebeuren. Een vraag die wel bij me opkomt: de tekst op de credits-pagina geeft de indruk dat het werk aan het corpus is voltooid. De voorpagina daarentegen gebruikt hier en daar de toekomende tijd. Is het project nu afgerond, of wordt het nog uitgebreid?

Geplaatst in 20e eeuw, editie, tei, weblog digital humanities

Een reactie op “Vlaams corpus toneelkritiek”

  1. Peter Boot says:

    Thomas Crombez bericht dat een deel van de hier gestelde vragen inmiddels wordt beantwoord op deze pagina’s: http://www.corpustoneelkritiek.org/cti/aboutcti.html en http://www.corpustoneelkritiek.org/cti/howitworks.html