Het Newton Project, dat wordt uitgevoerd door het Imperial College te Londen heeft een aanzienlijk bedrag ontvangen van de Engelse Arts and Humanities Research Board, waarmee het mogelijk wordt de XML-transcriptie van de theologische publicaties van Sir Isaac Newton te voltooien. Dit zal eind 2009 het geval zijn. Een gedeelte van het theologische materiaal is nu al te raadplegen op de website van het project. Daarnaast is ook een gedeelte van Newtons wetenschappelijke werk en zijn persoonlijke papieren beschikbaar. Onlangs is ook een hoeveelheid biografisch materiaal over Newton toegevoegd. Interessant zijn daarbij vooral de herinneringen van John Conduitt (1727) en William Stukeley (1752), die nooit volledig gepubliceerd zijn. De teksten zijn in een “genormaliseerde” versie en als diplomatische transcriptie te zien.

Geplaatst in editie, weblog digital humanities

Comments are closed.