Een lezer maakt me attent op de website Poeti d’Italia in lingua latina tra medioevo e rinascimento.

De site verzamelt Italiaanse poëzie in het Latijn uit de periode tussen de geboorte van Dante en het midden van de zestiende eeuw. Volgens de voorpagina van de site zijn teksten aanwezig van 283 auteurs en 555 werken. In totaal zou het gaan om 430.000 versregels.

Vanuit editiewetenschappelijk oogpunt lijkt iets meer toelichting op de gevolgde procedures wel op zijn plaats. Wat men vermeldt over de herkomst van de teksten (overgenomen uit recente en oude edities, uit scripties, etc.) roept wel vragen op over de betrouwbaarheid en de consistentie van het materiaal.

De site is wel uitstekend ontsloten, met een index op auteur en werk, een index van incipits en zowel een eenvoudige als een geavanceerde zoekfaciliteit. De geavanceerde zoekfaciltiteit is inderdaad geavanceerd, met een mogelijkheid een zoekopdracht te beperken tot een bepaalde plaats in de versregel (bv. eerste woord, laatste woord), tot een bepaald metrum of strofevorm, of tot een bepaalde auteur of werk. Bij een zoekopdracht kan ook naar meerdere woorden gezocht worden, waarbij de toegestane afstand tussen die woorden kan worden opgegeven. Het geheel maakt nieuwsgierig naar de software waarmee het systeem draait.

De site, inclusief gebruiksaanwijzing, is beschikbaar in een Italiaanse en een Engelse versie.

Geplaatst in editie, middeleeuwen, weblog digital humanities

Comments are closed.