Een nuttig project bij de Beierse Staatsbibliotheek: ontsluiting van boekillustraties in 71 inkunabelen. Er zijn drie indices aanwezig: op Engels steekwoord, op Duits steekwoord, en op Iconclass. Daarnaast kan gezocht worden op woorden in de beschrijvingen.

Zoekresultaten kunnen via een lijst met treffers worden opgevraagd. In het geval van een query op een woord, wordt de ‘hit’ gehighlight en voorzien van kleine pijltjes met een hyperlink naar de volgende hit. Een zinvol idee. Sowieso valt op dat het uiterste gehaald is uit de mogelijkheden van het interface (dat gebruik maakt van Dynaweb). Treffers zijn steeds gelinkt naar de druk waaruit ze afkomstig zijn.

Een modernere weergave zou misschien iets meer gebruik maken van thumbnails. De hele interface doet een beetje ouderwets en omslachtig aan. Maar er wordt mooi materiaal ontsloten.

Op dezelfde site trouwens ook diverse 18e eeuwse lexica (taalkundig, encyclopedisch, biografisch), keizerlijke oorkonden uit de Middeleeuwen, het Decretum Gratiani, en divers ander materiaal over vnl. de Duitse geschiedenis.

Geplaatst in beeldende kunsten, weblog digital humanities

Comments are closed.