De KB stelt 80.000 nieuwe digitale boeken ter beschikking. De boeken, uit de periode 1700-1870, zijn door Google gedigitaliseerd en nu ook via de site van de KB doorzoekbaar. 

 

Vandaag presenteerde de KB een mijlpaal: de helft van de boeken die Google voor de KB digitaliseert, 80.000 van de 160.000, zijn inmiddels digitaal beschikbaar. Bij Google komen ze sowieso geleidelijk aan ter beschikking; bij de KB zijn ze vanaf heden ook te raadplegen op boeken.kb.nl.

Zoals bekend heeft Google met een flink aantal grote bibliotheken contracten gesloten om de gehele collectie of grote delen daarvan te digitaliseren. Zo ook met de KB, die de collectie van 1700 tot 1870 door Google laat digitaliseren. De KB heeft bedongen de collectie, die dus in elk geval deel uitmaakt van Google Books, ook zelf aan te mogen bieden. Ik begrijp dat wat de KB nu aanbiedt in feite een schil is op de diensten van Google, en dat na afsluiting van het project de boeken ook zullen worden aangeboden als onderdeel van de andere collecties van de KB.

Bij de presentatie vanmiddag benadrukte Bas Savenije, directeur van de KB, dat zonder de steun van Google dit tempo van digitalisering onmogelijk zou zijn.

De waarde voor de gebruikers van deze afzonderlijke collectie is dus beperkt, omdat we geen boeken te zien krijgen die we niet ook via Google Books zelf al zouden kunnen zien. In sommige gevallen kan de collectie een handige manier zijn om irrelevant materiaal in een zoekactie niet mee te nemen. Wat nuttig kan zijn is de mogelijkheid om te zoeken via auteur of titel. Dat kan in principe via Google Books ook wel, maar daar moet je de zoektermen kennen. Daar staat tegenover dat de KB-collectie geen mogelijkheid biedt om de zoekactie tot een bepaalde periode te beperken.

Het interface is eenvoudig gehouden. Wat ik jammer vind is dat maar een klein deel van de ruimte op het scherm wordt gebruikt voor het tonen van het gevonden boek. Door veel overbodig wit boven en onder de boekpagina is het niet altijd mogelijk een hele pagina tegelijk te tonen.

Desalniettemin is het goed om te zien dat er voortgang wordt gemaakt met de digitalisering van deze boeken. Nu nog het materiaal van na 1870! In zijn toespraak liet Bas Savenije niet na nog eens te beklemtonen hoe belangrijk het is de auteurswet zo aan te passen dat digitale bibliotheken ook materiaal waarop nog rechten rust kunnen aanbieden. De staatssecretaris had zich laten excuseren, maar laten we hopen dat die boodschap bij het ministerie is aangekomen.

 

 

Geplaatst in digitale bibliotheek, weblog digital humanities

Comments are closed.