Mediëvist Willem Kuiper zet zijn experimenten met nieuwe publicatieplatforms voort en publiceerde zijn editie van Een schone ende wonderlijcke historie van Valentijn ende Oursson in epub-formaat. 

In de periode van februari tot augustus 2012 publiceerde Kuiper op Neder-L zijn editie in wording vanValentijn ende Oursson. Daar werd zijn editie, zoals hij in het naschrift in augustus meldde, gevolgd door een kleine veertig lezers. Later publiceerde hij een studie-editie in pdf en een schone leestekst, ook in pdf. Maar wat door technische problemen nog ontbrak was een versie die bruikbaar is voor e-readers, waar een pdf toch altijd behelpen blijft. Maar zoals Kuiper vandaag tevreden aankondigde is nu dan ook een epub-versie beschikbaar.

Een Schoone en Wonderlyke HISTORIE VAN VALENTYN EN OURSSON … [ca. 1770-1775], exemplaar UB Amsterdam, signatuur OTM: O 63-1314. (foto’s Willem Kuiper)

Het gaat hierbij om een kale tekst, zonder noten of woordverklaringen, omdat epub daarvoor nu eenmaal onvoldoende faciliteiten biedt. Volgens Kuiper: “De belangstellende lezer zal af en toe een woord of een uitdrukking niet kennen of verkeerd begrijpen, maar voor het genietend lezen van deze roman vormt dat mijns inziens geen bezwaar.”

Inmiddels is Kuiper op Neder-L al weer een tijdje bezig met de publicatie van Een schoone ende amoruese historie van Ponthus ende die schoone Sydonie, en publiceert Amand Berteloot op hetzelfde platform Ogier van Denemerken.

Toen hij van start ging met de publicatie van Valentijn ende Oursson schreef Kuiper: “Omdat gedrukte boeken steeds zeldzamer en duurder worden heb ik de gedachte laten varen fondsen te werven voor een studie-editie in druk van Valentijn ende Oursson”. Gezien de wenselijke vergelijking met de Franse brontekst zou zo’n studie-editie  behoorlijk kostbaar worden, en “Ik heb daarom gekozen voor een kosteloze digitale studie-editie”.

Schieten de uitgevers of schieten wij als editie-instituten hier tekort? Het levert in elk geval een boeiend experiment op met nieuwe platforms voor de publicatie van edities.

Peter Boot

Geplaatst in editie, middeleeuwen, publicatie, Textualscholarship nieuws, weblog digital humanities

Comments are closed.