Morgen begint de conferentie Digital Humanities 2006, in Parijs. Ik ga er praten over SANE: Scholarly ANnotation Exchange. Sane is een voortzetting van EDITOR. De annotaties die we maken met EDITOR willen we binnenhalen in de digitale editie. Dat willen we kunnen doen op een manier die het mogelijk maakt de uitvoer van verschillende tools op te halen. Ook willen we dat edities op verschillende platforms, met verschillende infrastructuur, van die annotaties gebruik kunnen maken. En we willen de mogelijkheid scheppen om andere visualisatiehulpmiddelen op de annotaties los te laten.
Kortom, we hebben een platform nodig voor de uitwisseling van wetenschappelijke annotaties. SANE beoogt dat platform te zijn. SANE bestaat uit een markup language voor de opslag van annotaties (SANE-ML), een protocol voor het opvragen van annotaties (SANE-RP), en serverprogrammatuur die SANE-RP verzoeken afhandelt. De server is alleen een voorbeeldimplementatie; iedereen is vrij om een eigen SANE-RP server te ontwikkelen.
We hebben een voorbeeld-editie van een embleemboek gemaakt die van het SANE protocol gebruik maakt om met EDITOR gemaakte annotaties binnen te halen en te tonen. Binnenkort zal de demo hier live te benaderen zijn; vooralsnog is hier een indruk in Powerpoint. De annotaties uit EDITOR zijn daarvoor eerst geconverteerd naar SANE-ML.
SANE is op het moment vooral nog een concept. Er is een XML schema dat een eerste versie beschrijft van SANE-ML. Van het protocol bestaat nog geen formele beschrijving. Hier is een powerpoint demo van een aantal requests. De software die de verzoeken afhandelt is een prototype. We hopen voor de verdere ontwikkeling van SANE te kunnen samenwerken met andere geïnteresseerde partijen. Uiteindelijk gaat het erom, uitwisseling mogelijk te maken.

Geplaatst in annotation, weblog digital humanities

Comments are closed.