Microsoft heeft afgelopen vrijdag aangekondigd te stoppen met het digitaliseren en doorzoekbaar maken van boeken. Tot op heden was Microsoft deelnemer in de Open Content Alliance, en werkte in die hoedanigheid aan een programma voor het doorzoeken van boeken, vergelijkbaar met dat van Google (‘Live Search Books’). Ook het doorzoekbaar maken van wetenschappelijke literatuur (‘Live Search Academic’) wordt beëindigd. Commerciële overwegingen (lees: te lage advertentieopbrengst) liggen aan het besluit ten grondslag.

Jammer, want de boeken die Microsoft digitaliseerde kwamen terecht in het Internet Archive, zodat ook anderen er toegang toe hadden. Bij Google is daar geen sprake van. En hoe verfoeilijk het monopolistische gedrag van Microsoft ook vaak is, op dit terrein zou juist Google wel wat tegenwicht kunnen gebruiken.

Lees hierover verder in de New York Times.

Geplaatst in digitale bibliotheek, weblog digital humanities

Comments are closed.