Toeval of niet, de DBNL komt deze maand met het Gruuthuse-handschrift: Heeroma’s editie van de liederen uit het handschrift. En veel meer moois:

Geplaatst in editie, weblog digital humanities

Comments are closed.