http://creativecommons.org/

Vaak wordt de vrees geuit: als we dit materiaal op het Internet zetten, dan kan iedereen er verder mee doen wat hij / zij wil!

Tot op zekere hoogte kan dat inderdaad, maar plaatsing op het Internet betekent niet dat normale auteursrechtbepalingen niet meer gelden. Niemand mag de inhoud van een website zomaar overnemen en daarvan voor eigen doeleinden gebruik maken.

Om duidelijk te maken wat voor soort gebruik er gemaakt mag worden van het materiaal op een website, kan de maker van de site verwijzen naar een licentie vogens één van de modellen van het Creative Commons initiatief.

Er zijn verschillende modellen voor licenties beschikbaar. Wellicht de meest gebruikte licentie is de ‘Attribution-ShareAlike License‘, die gebruik van het werk door anderen toestaat, mits daarbij de oorsponkelijke auteur genoemd wordt, en het afgeleide werk ter beschikking komt onder een soortgelijke licentie.

Deze licenties hebben een voor niet-juristen leesbare samenvatting, die middels een hyperlink aan de webpagina kan worden gekoppeld. Een andere weergave, in RDF, kan als metadata in een HTML-document worden opgenomen. Tenslotte is er de voor juristen leesbare vorm van de licentie, die door de Creative Commons organisatie wordt beheerd.

Geplaatst in standaard, weblog digital humanities

Comments are closed.