Sommige teksten zijn belangrijker dan andere. En voor de allerbelangrijkste teksten geldt dat de manuscripten niet meer zomaar gefotografeerd worden. Er wordt een driedimensionale scan van het oppervlak gemaakt. Het Venetus A manuscript van Homerus’ Illias (uit de tiende eeuw), bewaard in de San Marco bibliotheek in Venetië, is de afgelopen maanden op die manier gescand en gefotografeerd. Het doel is om wetenschappers een nauwkeuriger indruk te kunnen geven van het fysieke oppervlak van het perkament.

Het gaat bij dit manuscript trouwens niet alleen om de tekst van de Illias zelf, maar ook om de aantekeningen in de marge en tussen de regels van de eigenlijke tekst. Die aantekeningen zijn zelf een belangrijke bron voor de Homerusstudie.

De digitale bestanden gaan deel uitmaken van de collecties van het Homer Multitext project.

(De teksten in dit project zullen voor de buitenwereld toegankelijk worden gemaakt met behulp van het hier eerder besproken protocol voor Canonical Text Services. Derden zullen dus deze gegevens kunnen opvragen en opnemen in hun eigen site, en ze aanbieden op de manier die voor hen bruikbaar is).

Geplaatst in oudheid, weblog digital humanities

Comments are closed.