Een voorbeeldige, zoniet overdadige, maar in elk geval uitputtende behandeling van een nationaal erfstuk levert het Institute of Slovenian Literature and Literary Studies ZRC SAZU: de digitale editie van de Freising Manuscripten. Het betreft de oudste manuscripten in het Sloweens, en bovendien de oudste Slavische teksten in het Latijns alfabet. Ze dateren uit de 10e eeuw. Diplomatische transcripties, zoals die in de loop van de tijden zijn gemaakt, facsimiles, kritische teksten, hertalingen naar modern Sloweens, vertalingen naar het Latijn en verschillende moderne talen, een glossarium van alle gebruikte woorden, en diverse studies. Bovendien een ‘transcriptie’ in het fonetisch alfabet(!) en twee gesproken weergaven. Durven Nederlandse mediëvisten dat laatste?

Alle bestanden, includief de XML bronbestanden, zijn, zoals dat hoort, downloadbaar.

Geplaatst in editie, middeleeuwen, weblog digital humanities

Comments are closed.