DARE (Digital Academic Repositories) heeft onlangs een Nationale Proefschriftensite in het leven geroepen. Proefschriften van alle Nederlandse universiteiten worden op de site toegankelijk gemaakt. Het idee is dat proefschriften vaak maar in een kleine opgave in een grijs circuit verschijnen, en daardoor vaak moeilijk vindbaar zijn. Deze site bundelt de collecties van de verschillende universiteiten. Voor DARE is de site een onderdeel van de inspanningen de Nederlandse onderzoeksoutput wereldwijd toegankelijk te maken. De Engelse naam van het project (‘Promise of Science’) is ongetwijfeld mede uit een marketing-oogpunt gekozen. De beschikbaarheid van deze gegevens is zonder meer een goede zaak.

Op de site kan gezocht worden in de metadata (helaas nog niet de volledige tekst) van de proefschriften. Vanuit de presentatie van de zoekresultaten wordt doorgeprikt naar de repositories van de wetenschappelijke instelling om de volledige tekst te kunnen laten zien. (Jammer, want de universiteiten bieden de proefschriften vaak aan als een collectie van pdf-bestanden: voor verdere zoekacties wel erg onhandig).

Functionaliteit die je aan deze site graag toegevoegd zou zien:
* een knop om de gegevens van geselecteerde proefschriften te kunnen overhevelen naar een reference manager pakket (zoals EndNote);
* eventueel een interface om de collectie vanuit zo’n reference manager te kunnen doorzoeken (een Z39.50 server);
* een signaleringsmechanisme (‘maak mij attent op het verschijnen van proefschriften die voldoen aan selctiecriterium abc’);
* een aanbevelingsmechanisme (mogelijkheid om een proefschrift aan te bevelen aan een collega);
* misschien een functie die toont welke proefschriften het meest worden geraadpleegd?
* een krachtiger zoekmechanisme (bijvoorbeeld zoeken op onderwerp).
Maar full-text search is natuurlijk het allerbelangrijkste.

Het lijkt me overigens wel de vraag hoe zinvol het is om afzonderlijke sites of afzonderlijke zoekmechanismes in te richten voor een deel van de wetenschappelijke productie. Een wetenschapper is niet geïnteresseerd in ‘wat staat er over mijn huidige onderwerp in Nederlandse proefschriften’, maar in ‘wat is er over dit onderwerp, waar en door wie dan ook, nog meer gepubliceerd’. Het lijkt dus belangrijker om de energie erin te steken dat de wetenschappelijke output adequaat geïndexeerd wordt in de algemene bibliografische hulpmiddelen die de verschillende disciplines ter beschikking staan (vakbibliografieën, maar ook algemene hulpmiddelen als Google Scholar, Windows Live Academic, Citeseer). Maar het één hoeft het ander niet uit te sluiten.

Geplaatst in institutioneel nieuws, weblog digital humanities

Comments are closed.