Wikinomics is een boek dat gaat over de invloed van ‘mass collaboration’ (de Nederlandse vertaling zegt ‘samenwerking door iedereen met iedereen’) op de economie. De vier aspecten van massale samenwerking zijn: openheid, peering, uitwisseling en wereldwijd actief zijn. Voorbeelden van ‘wikinomics’: Wikipedia, open source software zoals Linux, Flickr, Second Life, samenwerkingsprojecten zoals het menselijk genoomproject, etc. Centrale vraag: hoe kunnen bedrijven enerzijds samenwerken en leren delen, en anderzijds nog steeds winst maken? Een goed voorbeeld van een bedrijf dat daarin slaagt is IBM, een belangrijke ondersteuner van Linux en tegelijkertijd een zeer winstgevende onderneming.

Een belangrijke aanjager van samenwerking is de druk van de concurrentie, maar de belangrijkste reden waardoor samenwerking mogelijk wordt is het internet. De kosten van het communiceren en uitwisselen van informatie zijn plotseling enorm gereduceerd. Eén van de voorbeelden die de auteurs geven zijn online marktplaatsen voor onderzoek, zoals Innocentive: voorheen deden grote bedrijven onderzoek en ontwikkeling zoveel mogelijk in huis, maar tegenwoordig wordt het steeds makkelijker om online onderzoekers in te huren.

De vragen zijn verwant aan de vragen die we in de wetenschap stellen: hoe kunnen we samenwerking bevorderen in een wereld waarin individuen gehonoreerd worden op basis van individuele prestaties? Hoe kan een collaboratory ooit een succes worden? Een interessante discussie die de auteurs noemen is die of degenen die bijvoorbeeld op Flickr populaire foto’s plaatsen, daarvoor betaald zouden moeten worden. Ze verhogen de aantrekkelijkheid van de site, die daarvan profiteert. Anderzijds ondermijnt zo’n betaling misschien het gemeenschapsgevoel.

Over het geheel gesproken een inspirerend boek, omdat het vele voorbeelden geeft waarin samenwerking beter werkt dan wantrouwen. Hoe kunnen we onze edities zo ontwerpen dat we van de kracht van samenwerking zo goed mogelijk gebruik maken?

Geplaatst in community created content, weblog digital humanities

Comments are closed.