Het Geheugen van Nederland stelt een serie brochures van en over Multatuli ter beschikking. De brochures zijn afkomstig uit het archief van het Multatuli Museum. Heugelijk nieuws! Afleveringen van de Ideën, tegen de schrijver gerichte pamfletten, ontroerende aanhankelijkheidsbetuigingen van vrijdenkers, werken die Multatuli bestudeerd moeten hebben. Prachtig.

Het is één van de eerste collecties in het Geheugen die voornamelijk tekst bevatten. Misschien is de infrastructuur van het project daar nog niet helemaal op ingesteld. Er wordt vermeld dat de tekst met OCR doorzoekbaar is gemaakt, maar dat die tekst niet is gecorrigeerd. Omdat, voorzover ik kan zien, de tekst zelf niet toegankelijk is voor de bezoeker, valt moeilijk te beoordelen hoe goed de tekst is. De reden om correctie achterwege te laten is van financiële aard. Ik vind dat het onze grootste schrijver van voor de twintigste eeuw een beetje te kort doet. Uiteindelijk slaagt de DBNL er sinds jaar en dag wel in volledige teksten ter beschikking te stellen. En volledige tekst is niet alleen van belang voor de doorzoekbaarheid, maar ook voor degenen die de tekst willen downloaden om er hun eigen bewerkingen op los te laten.

Wat ik ook jammer vind, is dat geen poging lijkt gedaan om echte inhoudsopgaves van de gedigitaliseerde werken te maken. We kunnen nu wel klikken op een ‘inhoudsopgave’, maar die brengt ons naar een window waar door afbeeldingen van pagina’s kan worden gebladerd. We kunnen daar wel in één keer naar een pagina een eind verderop springen, maar omdat we geen idee hebben van wat we op die pagina aantreffen, zullen we dat niet snel doen. Als het maken van een inhoudsopgave te veel werk is, dan zou een pagina met thumbnails ook al een steun voor de navigatie leveren.

Wat me verder opvalt (ik klaag niet, ik doe alleen suggesties):
* bij een gevonden object worden suggesties getoond voor verdere zoekacties. Wanneer ik op zo’n suggestie klik, krijg ik steevast ‘0 resultaten’, zelfs als ik zoek op ‘Multatuli’! Dat kan niet kloppen.
* de topstukken van de collectie worden getoond in een venster dat bij een normale schermresolutie te klein is voor de volledige breedte van een regel. Omdat dat venster niet vergroot kan worden (waarom?) en daar ook geen zoomfunctie ter beschikking is, moet je horizontaal scrollen om de regel te kunnen lezen.
* ook het venster dat gebruikt wordt om de volledige pagina’s te tonen, gebruikt standaard niet het hele scherm. Ik vind dat persoonlijk minder handig, maar gelukkig valt dit window wel te vergroten. Mij zou het ook prettig lijken als standaard de hele afbeelding wordt getoond en ik als gebruiker eventueel kan besluiten in te zoomen. Het oriëntatievenstertje dat gebruikt wordt om het te tonen deel van de pagina te bepalen zit verder nogal eens in de weg. Het zou prettig zijn als het versleept of geminimaliseerd kon worden.

Nu nog een paar algemene opmerkingen over het gebruikers interface van het Geheugen van Nederland:
* Het projectmenu (hoofdmenu) blijft altijd zichtbaar aan de linkerkant van het scherm. Voor navigatiedoeleinden is dat prettig, maar het neemt wel een groot deel van het scherm in beslag, waardoor datgene waar het de gebruiker om gaat in de knel komt. Zou het niet een goed idee zijn om het hoofdmenu in een klein regeltje aan de bovenkant van het scherm te plaatsen? Eventueel als pop-up menu?
* Bij het bladeren op basis van auteur of steekwoord moet altijd eerst een letter van het alfabet worden gekozen. Het zou veel prettiger zijn wanneer standaard de volledige lijst werd getoond. De huidige werkwijze is omslachtig en maakt het moeilijk om een overzicht te krijgen.
* Nog mooier zou het zijn wanneer bij elk van de steekwoorden alvast werd aangegeven hoeveel treffers ervoor zijn. Ook dat maakt het veel eenvoudiger om een goede indruk te krijgen van een collectie.
* En waarom verdwijnt het collectiemenu wanneer een lijst van treffers of de gegevens van een enkel object worden getoond?

Nogmaals, ik ben blij met de mooie collecties. Vooral qua interface blijft er echter nog wel wat te wensen over.

Tot slot een vraag: worden de objecten in deze collectie ook opgenomen in de KB-catalogus? (En dus in de NCC, en dus in Picarta?) Objecten die niet via standaard catalogi beschikbaar zijn, bestaan niet.

Geplaatst in editie, weblog digital humanities

Comments are closed.