Een site van de afdeling Italiaans van de universiteit van Edinburgh: http://www.selc.ed.ac.uk/italian/digitalvariants/.

Voor de presentatie van teksten met varianten bestaat geen uniforme oplossing. De te kiezen oplossing is afhankelijk van de aard van de varianten: hoeveel versies zijn er van de tekst? Wat is de omvang van de wijzigingen? Zijn er alleen of voornamelijk toevoegingen, of ook verwijderingen en verplaatsingen? Is er een duidelijk geautoriseerde versie van de tekst, of zijn de verschillende varianten gelijkwaardig?

Edinburgh presenteert een aantal tekstfragmenten van verschillende contemporaine Italiaanse en Spaanse auteurs in meerdere versies. Het is onder andere interessant omdat de meeste sites die zich met dit probleem bezighouden zich concentreren op ouder materiaal. Men lijkt echter nog geen goede manier te hebben gevonden om de aard van de tekstuele variatie zichtbaar te maken. De meest uitgebeide analyse van varianten is zichtbaar in het fragment van Francesca Sanvitale.

Helaas biedt de site geen enkele duidelijkheid over de techniek die wordt gebruikt om de varianten te coderen (of over de editoriale visie van het project).

Geplaatst in 20e eeuw, editie, weblog digital humanities

Comments are closed.