Wikisource is een minder bekend zusje van de Wikipedia. Wikisource streeft is een verzamelplaats voor bronteksten, ‘an online library of free content publications collected and maintained by the community’. Net als de Wikipedia is ook Wikisource in verschillende talen beschikbaar.

Wikisource is een mogelijk model voor wie wil streven naar coöperative edities. De Duitse Wikisource bijvoorbeeld heeft ambities die duidelijk die kant op gaan: ‘Wikisource versteht sich als wissenschaftlich fundiertes Qualitätsprojekt, das sich möglichst hohen Standards bei der Textwiedergabe verpflichtet sieht’. Een verwijzing naar iets als editierichtlijnen kom ik in de Nederlandse wikisource niet vaak tegen.

Overigens moet het maken van een editie hier vaak begrepen worden als: het transcriberen van een bestaande, rechtenvrije editie. Er worden echter ook oude drukken en manuscripten rechtstreeks getranscribeerd. Dat neemt niet weg dat bij veel van de hier beschikbare teksten een waarschuwing te vinden is, dat de gegeven tekst nog niet aan de projectstandaards voldoet.

Hier zijn de op de Nederlandse Wikisource beschikbare auteurs.

In het Nederlands taalgeied is de DBNL natuurlijk de belangrijkste instelling die zich met massadigitalisering bezighoudt. Je vraagt je af wat de plaats is van Wikisource. Project Laurens Jz. Coster is uiteindelijk ook niet langer actief. Je zou je kunnen voorstellen dat onderzoekers teksten deponeren, die ze voor hun onderzoek hebben moeten transcriberen. Maar als vrijwilligerswerk een biografisch woordenboek overtypen? En een echte editie, met adequate navigatie en annotatie, kan dit niet worden.

Geplaatst in editie, weblog digital humanities

Comments are closed.