Een nieuw W3C-document met Frequently Asked Questions (FAQ) over HTML en XHTML: http://www.w3.org/MarkUp/2004/xhtml-faq

Het W3C consortium is het lichaam dat het World Wide Web beheert, en dus de standaards voor HTML en XHTML vaststelt.

De vragen op deze lijst met Frequently Asked Questions gaan niet zozeer over ‘wat moet ik doen om effect x in browser y te krijgen’. Het zijn meer vragen over de aard en de bedoelingen van deze standaards.

Geplaatst in (x)html, educatief, weblog digital humanities

Comments are closed.