Inmiddels is het verslag van de workshop Open Source Critical Editions beschikbaar.

OP 22 september 2006 kwam in Londen een groep mensen bijeen om te praten over de mogelijkheden voor open source kritische edities van klassieke (Latijnse en Griekse) teksten. De edities zouden open source en in het public domain moeten zijn, maar anderzijds wel op één af andere wijze een stempel van betrouwbaarheid moeten krijgen.

Geen wereldschokkende conclusies, voor zover te zien, maar naar het lijkt toch een nuttige bijeenkomst. De volgende kwesties zijn uitgebreid aan de orde geweest:
– Omvang versus diepgang: waar ligt het juiste midden tussen machinale verwerking van grote hoeveelheden tekst en handmatige maar intensievere bewerking van kleinere corpora?
– Tekst versus tekstgetuige: is het wenselijk teksten uit te geven (met het idee een oertekst te benaderen) of is het wenselijk afzonderlijke manuscripten waarin een tekst is overgeleverd te publiceren?
– Ontwikkeling van eigen hulpmiddelen versus hergebruik van elders ontwikkelde tools: kunnen de geesteswetenschappen in principe toe met de hulpmiddelen die andere wetenschappen al hebben ontwikkeld?

Geplaatst in editie, weblog digital humanities

Comments are closed.