Een editie van het werk van Thomas van Aquino is beschikbaar op http://www.corpusthomisticum.org/. De inhoud van de site behelst: het volledige werk (als ik het goed begrijp op basis van bestaande uitgaven, soms wordt ook een manuscript-versie gegeven); een (niet doorzoekbare) bibliografie (of twee bibliografieën?); een overzicht van de Editio Leonina, de standaarduitgave in voorbereiding; een overzicht van, grotendeels digitaal aanwezige, bronnen over het leven van Thomas; een overzicht van beste edities(?); een lijst van oude catalogi van Thomas’ werk (digitaal aanwezig); en de Index Thomisticus.

De Index Thomisticus is de index op het werk van Thomas die is gemaakt door de jezuïet Roberto Busa. De index geniet een zekere faam in de kringen van ‘computing humanists’ omdat Busa als één van de eersten de computer zou hebben gebruikt voor analyse van geesteswetenschappelijk materiaal. De index biedt de mogelijkheid voor complexe zoekacties, waarbij het onder andere mogelijk is om gelemmatiseerd te zoeken (erg belangrijk in het Latijn), maar ook met wildcards, and/or, woorden binnen zekere afstand van elkaar, etc. Onder de geavanceerde opties kan nog verbazend veel gespecificeerd worden, zoals bijvoorbeeld: match woorden die overeenkomen in naamval, of in getal, geslacht, etc.; zoek alleen in bepaalde tekstuele eenheden; zoek alleen in aanhalingen, in verwijzingen, in de auteurstekst; etc.

Dit ziet er nogal indrukwekkend uit, zeker als je bedenkt dat veel van het werk waarschijnlijk nog met de hand gedaan is. Maar merkwaardig is toch dat deze index zo geavanceerd doorzocht kan worden, maar niet bruikbaar is om rechtstreeks in de werken van Thomas te zoeken. Daarvoor wordt een zoekinterface gebruikt dat is gebaseerd op Google, waarin dus al die geavanceerde faciliteiten ontbreken.

Wat ik ook node mis, is een algemene toelichting op de site. Maar misschien komt dat doordat mijn Latijn een beetje roestig is.

Geplaatst in editie, middeleeuwen, weblog digital humanities

Comments are closed.