Wij maken edities van boeken, soms van brieven of  van manuscripten, maar in elk geval hebben we te maken met alleen maar tekst – één enkel medium. In de meeste gevallen hebben we voor die teksten bovendien alleen papieren bronnen.

Hoe anders is de situatie voor de historicus van de musical. Niet alleen is het genre inherent multimediaal (tekst, muziek, dans, inscenering), voor een adequaat inzicht in de totstandkoming moeten ook gegevens worden bewaard over de uitvoeringen en de repetities.

Vandaar de behoefte aan Musical Theatre Online, een online archief dat de totstandkoming van musicals documenteert. In de pilotfase zijn gegevens van een enkele musical ter beschikking, ‘Glory Days’. Verschillende tekstversies, geluidsopnamen, video-opnamen, foto’s en divers materiaal, waaronder bijvoorbeeld een transcript van in de repetitiefase uitgewisselde SMS-jes.

Het is makkelijk om tekortkomingen aan te wijzen. Wat mij betreft loopt het meest in het oog dat er geen context wordt gegeven, en dat lijsten van materiaal zonder meer weinig inzichtgevend zijn. Maar belangrijker is het toch waaraan men wél heeft gedacht: een optie om verschillende tekstversies te vergelijken, tekstversies die per regel gelinkt zijn aan geluidsopnamen, en een mogelijkheid om (beperkt) te annoteren. Inspirerend.

Musical Theatre Online
Geplaatst in 20e eeuw, publicatie, weblog digital humanities

Comments are closed.