Het Text Encoding Initiative (TEI) ontwikkelt zoals bekend Guidelines voor het coderen van teksten. Onlangs is een nieuwe versie van de Guidelines uitgekomen. Eén van de onderwerpen die voor het TEI de komende tijd op de agenda staan, is internationalisatie: de vertaling van de documentatie in de talen van de gebruikers. Het gaat dan niet om de volledige Guidelines, maar alleen om de beschrijving van de elementen en attributen, eventueel ook de voorbeelden. Dit is een gemeenschappelijke inspanning van de TEI ondersteuningsgroep in Oxford en vrijwilligers uit de betreffende gebruikersgroep. De stand van zaken is zichtbaar op deze pagina. Onder andere Fransen, Spanjaarden, Chinezen en Japanners zijn hard aan de slag.

Hebben we als Nederlanders behoefte aan een dergelijke vertaling? Ik heb die vraag gesteld op de TEI-L mailing list. Maar misschien zijn er mensen die die lijst niet volgen en hierover een mening hebben? Mijn eigen indruk is dat de groep Nederlandstalige TEI-gebruikers zo klein is, dat een vertaling niet de moeite waard is. De reacties die ik tot nu toe ontvangen heb zijn het daar in meerderheid, maar niet unaniem, mee eens. Anderzijds: we zouden met zo’n vertaling misschien nieuwe groepen gebruikers kunnen bereiken.

Reacties zijn welkom. (Voor commentaar op de weblog heb je een account nodig, dat op verzoek wordt verstrekt).

Geplaatst in tei, weblog digital humanities

Een reactie op “Een Nederlandse versie van de TEI Guidelines?”

  1. Gerard Huijing says:

    Ik ben geneigd te zeggen dat het voorlopig althans niet echt nodig is. Je kunt zien dat er nog steeds behoefte bestaat aan “localised” versies van software/ICT toepassingen voor een algemeen publiek (een Nederlandse Abiword, een Poolse OpenOffice, een Franse Windows). Zodra je je met TEI richt op mensen die de Guidelines en bijpassende software alleen maar willen *gebruiken*, dan komt, denk ik, de vraag vanzelf wel. En zelfs dat is nog niet zeker.