Zoals bekend scant Google hele universiteitsbibliotheken tegelijk en maakt deze boeken via Google Book Search doorzoekbaar. Nu bericht Google dat die boeken ook, als ze vrij van rechten zijn, gedownload kunnen worden.

Het bericht van Google noemt voorbeelden in de grotere Europese talen (Dante, Shakespeare, Bolívar, Hugo). In het Nederlands vond ik, na enig zoeken, een aantal werken van Bilderdijk. Ons erfgoed is nog niet zo goed vertegenwoordigd. Maar inderdaad, de boeken kunnen, als PDF, worden gedownload. Jammer genoeg kunnen ze niet lokaal worden doorzocht.

Geplaatst in diversen, weblog digital humanities

Comments are closed.