Tijdens het congres ‘The Letter Before the Spirit’ (Den Haag, 2 – 5 juni, georganiseerd door het Huygens Instituut) komt ook de vraag naar het elektronisch publiceren van Aristoteles’ geschriften aan de orde. Onder andere vanwege de combinatie van verschillende alfabetten (westers, Arabisch, Grieks) met verschillende schrijfrichting, vanwege de complexe apparaten en de verschillende systemen voor tekstnummering zijn dergelijke publicaties geen eenvoudige zaak.

Op vijf juni wordt hierop ingegaan door Paul Tombeur, George Kiraz, Wido van Peursen, Petra Sijpesteijn en een aantal medewerkers van het Huygens Instituut.

Geplaatst in editie, middeleeuwen, oudheid, weblog digital humanities

Comments are closed.