Een mooie uitgave van een 18e-eeuws album amicorum. Het album is van Pápai Páriz Ferenc, een Hongaar die reisde door Westeuropa (onder andere door Nederland). Zijn intellectuele gesprekspartners in heel Europa droegen elk een blad bij aan zijn album. Van de meeste bijdragen is vastgesteld wie de auteur is. In deze uitgave worden de teksten vertaald, meestal toegelicht, en wordt een korte biografie gegeven van elk van de betrokkenen. Hier is bijvoorbeeld de bijdrage van Newton, en hier die van Frederik Ruysch.

Het album is ontsloten naar verschillende gezichtspunten (bladzijde, datum, plaats, persoon).

De uitgave is vervaardigd ter gelegenheid van de toetreding van Hongarije tot de Europese Unie.

Een stimulans voor onze eigen KB om de collectie alba amicorum te digitaliseren? (Van de Alba amicorum Van Harinxma thoe Slooten toont de KB hoogtepunten, van het Album van Petronella Moens zijn afbeeldingen beschikbaar. Van echte edities is helaas nog geen sprake).

Geplaatst in 18e eeuw, editie, weblog digital humanities

Comments are closed.