http://laurentius.lub.lu.se/

De universteitsbibliotheek van Lund heeft de daar aanwezige middeleeuwse manuscripten gedigitaliseerd. Het gaat om 67 handschriften, waaronder zes van Nederlandse of Vlaamse herkomst. Daaronder de Lundse liederen, en verder:

Van de meeste manuscripten zijn (prachtige) afbeeldingen aanwezig. Ze zijn daarnaast allemaal beschreven volgens de Master standaard, in ontwikkeling bij het TEI. Deze beschrijving kan op de site worden doorzocht of worden gedownload als PDF.

Geplaatst in editie, middeleeuwen, tei, weblog digital humanities

Comments are closed.