Rome is niet in één dag gebouwd, en wordt ook niet gedigitaliseerd in één dag. Maar de classici maken wel vooruitgang, constateert Alison Babeu.Alison Babeu is coördinator onderzoek bij de Perseus digital library, en ze schreef een overzicht van de  stand van zaken van de digital humanities op het terrein van de klassieke studies: Rome Wasn’t Digitized in a Day: Building a Cyberinfrastructure for Digital Classics. Het woord ‘digitized’ is enigszins misleidend: het rapport behandelt digitalising van boeken, maar evengoed de vele projecten op het terrein van ‘cyberinfrastructuur’ voor de geesteswetenschappen.

In afzonderlijke hoofdstukken behandelt Babeu de technologieën en diensten van digitale bibliotheken, het gebruik van digitale technieken in de verschillende klassieke subdisciplines, het gebruik en de gebruikers van digitale resources, de infrastructuur voor de klassieken en die voor de geesteswetenschappen  als geheel. Een overzicht van grote infrastructurele projecten sluit het werk af.

De veelomvattendheid van het werk blijkt onder andere uit het feit dat de lijst met acroniemen twee pagina’s lang is. Verplicht leesvoer. Ook het Interedition project komt trouwens aan de orde.

Geplaatst in oudheid, publicatie, weblog digital humanities

Comments are closed.