De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) richten gezamenlijk een nieuw data-instituut op. DANS (Data Archiving & Networked Services) wordt een landelijke organisatie voor de wetenschappelijke data-infrastructuur in de maatschappij- en gedragswetenschappen en de geesteswetenschappen. Op 22 juni aanstaande ondertekenen NWO en KNAW in aanwezigheid van minister Maria van der Hoeven (OCW) een intentieverklaring waarin zij hun plannen vastleggen.

De nieuwe organisatie wil de samenwerking tussen wetenschappers en leveranciers van databestanden stroomlijnen. Ook moet de organisatie wetenschappelijke databestanden volgens moderne standaarden ontsluiten, archiveren en voor gebruik beschikbaar maken. Ten slotte fungeert DANS als één gezamenlijk loket voor zowel gebruikers als aanbieders van gegevens.

Overwegingen
NWO en KNAW beheren op dit moment elk landelijk werkende voorzieningen en faciliteiten op het gebied van data-infrastructuur. DANS zal activiteiten van het huidige Wetenschappelijk Statistisch Agentschap van NWO en delen van het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten van KNAW voortzetten. Een nieuwe opzet is noodzakelijk door internationale ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie, en frequenter gebruik van grootschalige databestanden in het wetenschappelijk onderzoek. Bovendien zijn de huidige voorzieningen gefragmenteerd georganiseerd. Met het nieuwe instituut komen beide organisaties tegemoet aan de groeiende behoefte aan nationale coördinatie vanuit de wetenschap en de dataleveranciers.

Tijdschema
Na ondertekening van de intentieverklaring stellen NWO en KNAW een taskforce in die zorgt voor een bedrijfsplan voor de nieuwe organisatie. Eind juni zullen geïnviteerde toekomstige gebruikers en dataleveranciers hun eisen en wensen kenbaar kunnen maken tijdens een speciale workshop. In september besluiten de besturen van NWO en KNAW over de definitieve vorm van de organisatie, die tussen september en december daadwerkelijk zal worden ingericht. Op 1 januari 2005 zal DANS officieel van start gaan.

Geplaatst in institutioneel nieuws, weblog digital humanities

Comments are closed.