De Werkgroep Zeventiende Eeuw houdt op 26 augustus 2005 haar jaarlijkse congres. Het thema is dit jaar ‘De zeventiende eeuw in digitale sferen’.

Hier is de call for papers. Mogelijke onderwerpen voor lezingen of posterpresentaties:

* aspecten van zeventiende-eeuws erfgoed die via digitalisering beter belicht kunnen worden dan tot nu toe
* vormen van schaalvergroting en samenwerking
* technische randvoorwaarden voor bijvoorbeeld codering, opslag, bevraging, presentatie
* digitalisering ten behoeve van een breder publiek
* nieuwe onderzoeksvragen
* nieuwe vormen van visualisatie van informatie

Geplaatst in agenda, renaissance, weblog digital humanities

Comments are closed.