Nicoline van der Sijs, de taalkundige die onlangs de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs voor de Geesteswetenschappen won, vraagt in Neder-L aandacht voor haar project voor digitalisering van de Statenbijbel van 1637.

Wel een heel merkwaardige zaak dat dit niet al lang gebeurd is. De digitale teksten die her en der op het net zwerven zijn negentiende-eeuwse tekstversies, waarvan niet duidelijk is hoe ze van het origineel verschillen. De digitale versie op de site van het NBG bevat alleen afbeeldingen.

Van der Sijs is op zoek naar vrijwilligers die willen transcriberen en proeflezen. In eerste instantie gaat het om de Bijbeltekst zelf, in tweede instantie om de tekst van de bijbehorende kanttekeningen, in derde instantie misschien ook om de tekst van de tweede druk, uit 1657. Aan het project wordt meegewerkt door het Instituut voor Nederlandse Lexicologie in Leiden, het Nederlands Bijbelgenootschap en de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren.

Een project dat steun verdient!

Geplaatst in renaissance, weblog digital humanities

Comments are closed.