PhiloLogic is een hulpmiddel voor full-text doorzoeken en analyseren van grote tekstverzamelingen. PhiloLogic kan omgaan met teksten die gecodeerd zijn volgens de TEI-Lite standaard.

Bij het zoeken in het corpus kunnen selecties worden gebruikt op bijvoorbeeld auteur, jaar, titel en onderwerp. Bij zoeken op meerdere woorden kan worden opgegeven welke omvang de context moet hebben waarin de woorden samen worden aangetroffen (zin? alinea? of enkele woorden).

De resultaten kunnen gepresenteerd worden met een fragment uit de context (300 woorden), als KWIC concordantie, in verschillende frequentie-overzichten of in een collocatie-tabel (geeft aan met welke andere woorden een woord vaak samen voorkomt).

Op de site wordt een aantal voorbeelden getoond van corpora die met behulp van PhiloLogic doorzoekbaar gemaakt zijn. Een krachtig hulpmiddel! Helaas niet beschikbaar voor Windows.

Geplaatst in software, tei, weblog digital humanities

Comments are closed.