Recent verschenen in neerlandistiek.nl: “In nieuwe tekens, die overigens de taal niet vervangen. De totstandkoming van een digitale onderzoeksdocumentatie bij de Volledige Werken van Willem Frederik Hermans”, door Peter Kegel en Bert Van Elsacker (CHI).

Het artikel beschrijft het proces van totstandkoming van de Volledige Werken van W.F. Hermans. Gezien de omvang van het materiaal wordt in de voorbereiding een groot beroep gedaan op digitale technieken. Het artikel gaat in op de inrichting van het proces en de onderzoeksmogelijkheden die daardoor ontstaan.

De samenvatting: “Het Constantijn Huygens Instituut bereidt momenteel de uitgave voor van de Volledige Werken van Willem Frederik Hermans. Het omvangrijke onderzoek resulteert uiteindelijk in een leeseditie van circa drieëntwintig verzamelbanden, die in een reeks van jaren zal verschijnen bij de Bezige Bij. Zowel het onderzoek als de voorbereiding voor publicatie zijn ondenkbaar zonder uitgebreide toepassing van digitaliseringstechnieken. Voor de collatie van alle voor het tekstueel onderzoek relevante drukken wordt gebruik gemaakt van het softwareprogramma Collate. Alle teksten worden na collatie ondergebracht in een full-text XML-TEI-bestandsformaat met geïntegreerd variantenoverzicht. De digitale onderzoeksomgeving die zo ontstaat vormt de basis voor vervolgonderzoek en onderzoeksverslaglegging door de editeurs. De elektronische bestanden dienen bovendien als directe kopij voor de boekuitgave en worden gebruikt voor digitale publicatie van onderzoeksmateriaal. De digitale duurzaamheid van de XML-TEI-coderingen maakt dat teksten en onderzoeksgegevens beschikbaar blijven voor nieuwe publicaties en digitaal vervolgonderzoek”.

Geplaatst in 20e eeuw, tei, weblog digital humanities

Comments are closed.