Oxford University Press kondigt de lancering aan van Oxford Scholarly Editions Online. Op het platform, dat begin 2012 ter beschikking komt, worden in eerste instantie ca. 150 bestaande wetenschappelijke edities gepubliceerd. Het gaat daarbij vooral om teksten uit de vijftiende en zestiende eeuw, op een enkele uitzondering na (Erasmus) vrijwel allemaal Engelsen (Shakespeare, Jonson, Marlowe, etc.). De site wordt toegankelijk tegen betaling (eenmalig of periodiek).

Het gaat hierbij dus om retrodigitalisatie van bestaande uitgaven. Het zal interesssant zijn te zien in hoeverre men in staat is de voor papier gemaakte uitgaven op te werken tot werkelijk digitale uitgaven. Men belooft dat veel aandacht uitgaat naar adequate navigatie, linking en zoeken, iets waarin de meeste digitale bibliotheken hopeloos tekort schieten.

Een dergelijk initiatief is natuurlijk alleen mogelijk dankzij schaalvoordelen: een grote collectie materiaal die waarschijnlijk veel bibliotheken aan hun gebruikers zullen willen aanbieden, aangeboden op een enkel softwareplatform. Zo zijn  er voldoende inkomsten en beperkte uitgaven en is het initiatief levensvatbaar. Kleinere installingen die hun werk graag delen (zoals het Huygens ING) zitten precies in de omgekeerde situatie: geen inkomsten en lasten die met elke mooie publicatie uit het verleden stijgen.

Oplossingen: zoveel mogelijk gebruik maken van een enkel publicatieplatform (zoals in ons geval eLaborate), en samenwerking met instellingen in vergelijkbare situatie (zoals bijvoorbeeld in InterEdition). Of moeten we onszelf vooral zien als degenen die met experimentele edities de mogelijkheden van de digitale editie helpen ontwikkelen? Mogelijkheden die vervolgens door uitgevers worden gebruikt voor commercieel levensvatbare digitale uitgaven?

Geplaatst in publicatie, weblog digital humanities

Comments are closed.