Een aardig artikel in het ACM tijdschrift en forum Ubiquity: Interfaces for Staying in the Flow.

Bederson onderzoekt in zijn artikel hoe de interfaces van computerprogramma’s het gevoel van ‘flow’ kunnen bevorderen. ‘Flow’ is een geestestoestand die kan ontstaan bij activiteiten met de volgende kenmerken:
* ze zijn uitdagend en doen een beroep op je vaardigheden,
* ze worden geconcentreerd en zonder onderbreking uitgevoerd,
* de uitvoerder beheerst het proces,
* er is sprake van directe feedback op fouten.

Psychologen hebben onderzoek gedaan naar de toestand die wordt beschreven als ‘being in the flow’ – een toestand die mensen lijken zeer te waarderen. Typische activiteiten die flow kunnen opwekken zijn schrijven, programmeren of bergbeklimmen.

Bederson bespreekt de verschillende kenmerken van flow-ervaringen, en relateert ze aan verschillende aspecten van het ontwerp van computerinterfaces. Zijn belangrijkste bevinding heeft betrekking op het verschil tussen beginnende en ervaren gebruikers.

We zijn er aan gewend geraakt te denken dat gebruikersinterfaces voor programma’s simpel moeten zijn: idealiter kan een programma zonder enige handleiding worden gebruikt. Bederson benadrukt dat een dergelijke opvatting in het nadeel werkt van de ervaren gebruiker, voor wie het van belang is dat programma’s snel reageren en ingericht kunnen worden naar de wensen van de gebruiker.

“My vision of computer interfaces is that they become tools in the best sense – that they become an invisible extension to our body, so we can apply them to our work with just barely being aware that we are doing so. Computers should be able to help us concentrate on our work, without concentrating on the computer.”

Geplaatst in software, weblog digital humanities

Comments are closed.