Ter gelegenheid van het Nederlandse EU-voorzitterschap organiseert de Koninklijke Bibliotheek een conferentie rond het thema ‘permanente toegankelijkheid van elektronische wetenschappelijke publicaties’.

Voor de Koninklijke Bibliotheek is het lange-termijn behoud van wetenschappelijk materiaal een speerpunt van het beleid.

Uit de aankondigingstekst:
“Wetenschappelijke publicaties verschijnen steeds vaker in elektronische vorm. De houdbaarheid van digitale informatie is echter beperkt. Software en hardware verouderen snel, waardoor de opgeslagen informatie ontoegankelijk wordt. Betrouwbare duurzame opslag en toegankelijkheid van elektronische publicaties is zowel in technisch als in organisatorisch opzicht een complexe problematiek die in de gehele EU speelt. De Koninklijke Bibliotheek is een belangrijke speler in deze sector.

Binnen Europa dient er een nieuwe infrastructuur te worden gecreëerd ten behoeve van de duurzame opslag en permanente toegankelijkheid van elektronische wetenschappelijke publicaties. Deze infrastructuur zal een cruciaal onderdeel gaan vormen van de totale Europese infrastructuur voor wetenschappelijke informatievoorziening. De conferentie zal zich in het bijzonder richten op twee aspecten van duurzaamheid en toegankelijkheid, te weten:

* De infrastructuur zelf: het depotsysteem
* De koppeling van systemen en de geïntegreerde toegang ten behoeve van de eindgebruiker”

Persbericht: http://www.kb.nl/kb/pr/pers/pers2004/euconf.html

Meer informatie: http://www.kb.nl/euconference

Geplaatst in agenda, duurzaamheid, weblog digital humanities

Comments are closed.