Hergebruik van tekstfragmenten was eeuwen lang een belangrijk hulpmiddel in de productie van nieuwe teksten. Sharing Ancient Wisdoms maakt dat hergebruik zichtbaar.

 

Het Sharing Ancient Wisdoms project kondigt de publicatie aan van een aantal teksten uit de Griekse en middeleeuwse wijsheidsliteratuur. Het gaat om teksten die vaak grotendeels zijn opgebouwd uit verwijzingen naar andere teksten. Op het moment dat een collectie van zulke teksten word gepubliceerd is een belangrijke uitdaging de intertekstuele verbindingen zichtbaar te maken, en aan dat aspect is door het project veel aandacht besteed.

In de teksten wordt aangegeven wanneer een gerelateerde tekst in het project of elders beschikbaar is, en wordt aangegeven wat de aard van de relatie is. Vaak gebeurt dat overigens wel met voor de voorbijganger tamelijk cryptische aanduidingen. Met shift-click kan de gebruiker de gerelateerde documenten openen. Daarbij is geen selectie mogelijk, dus het kan heel wat extra kolommen in de weergave opleveren. In sommige gevallen zijn ook verbindingen naar teksten elders gelegd, zoals op Perseus.

Connecties naar andere teksten

Conecties naar andere teksten. Maar naar welke teksten precies?

 

Het resultaat zal in het algemeen een parallelweergave opleveren van verschillende teksten met een overeenkomstig fragment. Sommige van de teksten zijn daarvoor overgenomen uit bestaande edities, van sommige teksten zijn nieuwe edities vervaardigd. Soms zijn dan ook annotaties of varianten beschikbaar.

Parallelweergave

Parallelweergave

 

Van de verschillende componenten van de technische architectuur worden uitgebreide toelichtingen gegeven. Het belangrijkste element daarvan vormen waarschijnlijk de afspraken over de manier waarom naar de tekstfragmenten wordt verwezen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van CTS verwijzingen zoals ontwikkeld voor de Homer Multitext. Om de verbindingen te kunnen leggen tussen verschillende soorten tekstfragmenten is een typologie van teksten en mogelijke verbinden gedefinieerd (bijvoorbeeld: verwijst naar, is losse weergave van, is strikte weergave van). Via een afzonderlijke toepassing kunnen die connecties worden gevisualiseerd.

Tekstrelaties

Tekstrelaties

 

Aan de esthetiek en de bruikbaarheid van de weergave kan misschien wel wat meer aandacht worden besteed, maar het is duidelijk dat hier een technische architectuur is neergezet waar projecten die aan vergelijkbare teksttradities werken veel baat bij kunnen hebben.

 

Peter Boot

 

Geplaatst in editie, middeleeuwen, weblog digital humanities

Comments are closed.