Aangekondigd op de activiteitenpagina van DEN: Erfgoed Digitaal Ontsloten: Summerschoolworkshop.

Van de site: ‘De digitale ontsluiting van cultureel erfgoed is meer dan het aanbieden van een online database. Het gaat om contextualisering van de informatie. Hoe kennis gedeeld kan worden. Gebaseerd op ervaring en gebruik makend van bestaande voorbeelden wordt in de cursus inzicht geboden in de manier waarop virtuele netwerken en gebruikersgemeenschappen informatie kunnen delen.

De workshop en lezingen zullen ingaan op de wijze waarop erfgoed instellingen hun informatie zo aan kunnen bieden dat hergebruik en toegankelijk maken van kennis centraal staat. Inhoudelijke ontsluiting, informatienetwerken en communities en middelen voor virtuele samenwerking zullen aan bod komen’.

Geplaatst in agenda, educatief, weblog digital humanities

Comments are closed.