Er zijn nogal wat ontwikkelingen op het vlak van de digitalisatie van emblemen (Wat zijn emblemen?). Om te beginnen is er het congres Learned Love van het Emblem Project Utrecht (EPU). Het congres, mede georganiseerd door het Huygens Instituut, markeert de afsluiting van de eerste fase van het project. In deze fase zijn met steun van NWO 25 embleemboeken gedigitaliseerd en ontsloten naar verschillende inzichten. Op het congres (zes en zeven november 2006) wordt door embleemspecialisten en digitalisatiedeskundigen gesproken over digitalisatie en het onderzoek dat daardoor mogelijk wordt. Het EPU heeft onlangs afscheid genomen van de inmiddels vertrouwde website, en maakt nu gebruik van het webpublicatieframework Cocoon, voor een dynamische site met sterk verbeterde zoekmogelijkheden (op tekst en op iconografische onsluiting, op basis van Iconclass). Bovendien is een weblog in gebruik genomen als medium voor communicatie met de gebruikers.

Maar niet alleen in Utrecht wordt er hard gewerkt. In Glasgow zijn onlangs twee nieuwe embleemsites gelanceerd. French Emblems at Glasgow is een site waar de belangrijkste Franse embleemboeken, met hun Latijnse bron of vertaling, beschikbaar worden gesteld. De emblemen kunnen worden doorzocht op tekst, op namen, en op iconografische beschrijving. Er is een visueel aantrekkelijk manier gevonden om pagina-afbeeldingen en getranscribeerde tekst naast elkaar te tonen. The Study and Digitisation of Italian Emblems stelt een aantal Italiaanse boeken met ‘imprese’ ter beschikking. De impresa was een aan het embleem verwant genre, waarbij een motto en afbeelding werden gecombineerd in de vorm van een persoonlijk devies voor edellieden en officieren. Vooral Italianen hebben over dat genre ijverig getheoretiseerd, en een aantal van de werken waarin dat gebeurde, is nu in Glasgow beschikbaar.

Geplaatst in editie, renaissance, weblog digital humanities

Comments are closed.