Een bewerkte versie van het rapport van Thijs van den Broek over XML editors is beschikbaar op de site van de (Engelse) Arts and Humanities Data Service. Het rapport inventariseert een aantal wenselijke kenmerken van XML editors en evalueert een aantal editors op de aanwezigheid van de kenmerken. Daarnaast worden de producten beoordeeld op gebruikersvriendelijkheid en ‘support’. Onder support’ wordt vooral gekeken naar customiseerbaarheid en gemak van installatie.

De winnaars: XMetal, Open Office, Oxygen, Exchanger en Emacs. Volkomen verschillende producten voor volkomen verschillende gebruikersgroepen.

Geplaatst in software, weblog digital humanities, xml

Comments are closed.