Themail is een poging om de inhoud van email-archieven op een visuele manier te ontsluiten. Het programma gaat uit van het email-archief van één persoon, en onderzoekt de correspondentie per correspondent. Vervolgens toont het, per maand en per jaar, de woorden die de betreffende correspondentie kenmerken, op volgorde van belang. Op die manier geeft het inzicht in het verloop van de correspondentie en functioneert het tegelijk als een soort foto-album van het verleden.

Themail is een voorbeeld van een hele reeks van experimenten en studies naar het visualiseren van email. Themail richt zich daarbij in de eerste plaats op personen die hun eigen mailbox achteraf bekijken; andere toepassingen richten zich op dagelijks gebruik in de strijd tegen ’email overflow’. Voor de wetenschap zijn natuurlijk de toepassingen interessant die een buitenstaander een snel inzicht geven in het verloop van een correspondentie. Zie bijvoorbeeld eArchivarius, en het hier eerder gesignaleerde enronic.

Hier is een beknopte bibliografie voor dit soort toepassingen.

Geplaatst in humanities computing, weblog digital humanities

Comments are closed.