CollateX is programmatuur voor het vergelijken van teksten, bijvoorbeeld als stap in de aan maak van een kritisch apparaat. CollateX wordt ontwikkeld in het kader van het Interedition Project door een groep ontwikkelaars onderleiding van Ronald Dekker (Huygens ING). CollateX is de opvolger van Collate, het programma dat is ontwikkeld door Peter Robinson voor o.a. de analyse van varianten in de Canterbury Tales. Collate wordt ook gebruikt door de editeurs van de volledige werken van Willem Frederik Hermans. Inmiddels is Collate aan het eind van zijn levensduur, onder andere vanwege de verouderde hardware waarop het programma draait.

CollateX  is nog volop in ontwikkeling.