Bij haar overlijden in 2010 liet de musicoloog Ike de Loos, die voor de nog te verschijnen editie van het Gruuthuse-handschrift een reconstructie van de liederen maakte, een uitgebreid wetenschappelijk oeuvre na, verspeid over tal van boeken, artikelen en congresverslagen. Vier Utrechtse collega-mediëvisten hebben onder de titel ‘Patronen ontrafeld’ een bundel samengesteld met een bloemlezing van artikelen, aangevuld met een onuitgegeven reconstructie van gezangen voor het feest van de heilige Willibrord.  De met muziek opgeluisterde presentatie ervan zal plaatsvinden op 7 maart om 20.00 u. in de Dekenkapel van de Pieterskerk, Pieterskerkhof 5 te Utrecht. Lees hier verder.

Comments are closed.