Symposium over 'Zelfverstaan, nationalisme en nut in het negentiende-eeuwse wetenschapsbeeld' op 27 en 28 november in Amsterdam.

Het symposium, georganiseerd door het Huygens Instituut in het kader van het tweehonderdjarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, wil het 'beeld en zelfbeeld van de Nederlandse wetenschappelijke traditie aan een kritische beschouwing onderwerpen'. Ook de editiewetenschap komt daarbij aan bod, in de bijdrage van Jan Rock ('”Het geleerdste lichaam van ons vaderland”. Tekstediteurs aan de Koninklijke Akademie tussen de natie en het onnut').

Het symposium wordt gehouden in het Amsterdamse Bethaniënklooster, om de hoek bij het Trippenhuis, de zetel van de Akademie. Het volledige programma en praktische informatie is te vinden op de website van 'Nog eens nut?'

Comments are closed.