Symposium over ICT-toepassingen in 'Het memoria-onderzoek in Nederland', op vrijdag 9 januari 2009.

Middeleeuwse memoria
De middeleeuwse memoria oftewel dodengedachtenis omvatte niet alleen de zorg voor het zielenheil van de te gedenken personen, maar ook de nagedachtenis aan hun goede daden, zoals het stichten van een (familie)kapel of een klooster, het stichten van een weeshuis of van uitdelingen aan armen, het verlenen van rechten en privileges aan religieuze en geestelijke instellingen en het schenken van benodigdheden voor de eredienst en de decoraties van kerken en kapellen. De memoriacultuur kende dan ook behalve religieuze, ook sociale, historische, historiografische en politiek-maatschappelijke aspecten. Met andere woorden, de memoria getuigde van de verwevenheid van de zorg voor het hier en het hiernamaals. Via het geschreven woord en objecten, en het gebruik daarvan in rituelen speelde de dodengedachtenis een belangrijke rol in de middeleeuwse samenleving.

Symposium
Behalve enkele lezingen over in gebruik zijnde ICT toepassingen wordt ingegaan op perspectieven voor de toekomst. Leen Breure zal stilstaan bij de mogelijkheden die ‘rich internet applications’ kunnen bieden voor het memoria-onderzoek en de presentatie ervan. Ook is er aandacht voor praktische zaken, zoals subsidiemogelijkheden en copyright-kwesties. Tevens worden er verschillende nieuwe ICT-applicaties uit het vakgebied gedemonstreerd, zoals de website/database Memoria in beeld (Andrea van Leerdam en Fenna Visser) en de vernieuwde website/database Narrative Sources (Jeroen Deploige). Klik hier voor het volledige programma.

Wanneer: Vrijdag 9 januari 2009 - aanvang: 10.30 uur
Locatie: Achter de Dom 22-24 Utrecht
Doelgroep: Wetenschappelijk onderzoekers, Aio's en researchmasterstudenten
Deelname is gratis, aanmelding verplicht

Dit symposium wordt georganiseerd door het Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Cultuur, Universiteit Utrecht en DANS
Voor meer informatie over dit symposium kunt u contact opnemen met: Marion Wittenberg (DANS)

Comments are closed.