De webdienst Historische Kranten van de KB bevat nu ruim vijf miljoen van de negen miljoen pagina’s. Belangrijke aanvullingen op historische en moderne, Nederlandse en koloniale kranten worden met deze webdienst geleverd. Met het opnemen van de Opregte Haarlemsche Courant (periode 1813-1869) is de webdienst aangevuld met negentiende-eeuws materiaal en de na-oorlogse kranten zijn uitgebreid met jaargangen van het communistische dagblad De Waarheid (1952-1989). Het nieuws van Nederlandsch-Indië is nu beschikbaar met De Indische Courant, De Sumatrapost, Java-bode, de Nieuwsgier en Het nieuwsblad voor Sumatra. De webdienst is tot stand gekomen in het kader van het Nationaal Programma Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten van NWO/Agentschap NL.

Het materiaal wordt door deze grote aantallen steeds interessanter en het wordt de onderzoeker steeds gemakkelijker gemaakt. Politieke ontwikkelingen volgen, het eerste gebruik van bepaalde woorden naar boven halen, uitzoeken wat krantenredacties op een bepaald moment interessant vonden, vergelijkingen maken tussen taalgebruik en invalshoeken van kranten uit dezelfde tijd. Wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van de eigen stamboom, een familiebedrijf, of de eigen stad of streek kan informatie vinden en de berichten uit de burgerlijke stand, de familieberichten, de talloze advertenties kunnen onverwachte vondsten opleveren.

 

Comments are closed.