Het veel bestudeerde, fragiele handschrift Korte verhandeling van God, de mensch en deszelfs welstand van Spinoza is nu geheel gedigitaliseerd. De zeldzame aantekeningen, die verwijzen naar de indeling van de Ethica, kunnen online bestudeerd worden met de lees- en bladerversie. De digitale versie van Spinoza’s Korte verhandeling is gelanceerd binnen het kader van de webpagina’s Denker op het scherm, waarin uitgebreide profielen over Nederlandse filosofen uit heden en verleden worden gepresenteerd,

Comments are closed.