Op 16 januari 2009 vindt aan de Katholieke Universiteit Leuven het Tweede Congres Nederlandse literatuur plaats.

Met deze bijeenkomst willen we de nog jonge traditie voortzetten die bij de Amsterdamse eerste editie in januari 2007 inspirerend en succesvol werd ingezet. De bedoeling van het congres is om een forum te creëren waar onderzoekers van de Nederlandse literatuur van de diverse perioden elkaar kunnen ontmoeten en van gedachten wisselen over verschillende aspecten van hun vak. We hopen niet alleen dat dat stimulerend is voor de individuele neerlandici, maar zijn er ook van overtuigd dat de neerlandistiek in haar geheel gebaat is bij interactie en debat. Daarbij willen we, in het verlengde van het Eerste Congres, aandacht schenken aan de relatie tussen literatuurwetenschap en andere (sub)disciplines. Dat gebeurt meer bepaald aan de hand van een centrale vraag: welke plaats nemen de primaire teksten in ons onderzoek in? Soms lijkt de tekst immers buiten het beeld te vallen, in andere gevallen wordt hij wellicht dan weer overmatig geprivilegieerd. Het congres stelt zich tot doel de discussie over de plaats van de tekst te bevorderen. Dat gebeurt in zes sessies waarin deze vraag telkens vanuit een andere invalshoek benaderd wordt:

1. Tekst en intertekst
2. Tekst en editie
3. Tekst en auteur
4. Tekst en instituties
5. Tekst en literatuurgeschiedenis
6. Literatuur en wetenschap

Deelnemers aan het congres worden verzocht zich in te schrijven voor 6 januari, door een email te sturen naar an.faems@arts.kuleuven.be. Na inschrijving krijgen zij een paswoord toegestuurd waarmee zij toegang krijgen tot de prepapers.

Zie voor een uitgebreide beschrijving de website van het congres.

Comments are closed.