Een grote groep geesteswetenschappers wil de historische veranderingen in de Nederlandse taal en cultuur in kaart brengen. Dat kan alleen met een nieuw onderzoeksnistrumentarium. En dat is precies het doel van de oprichting van Nederlab. Nicoline van der Sijs licht het nieuwe project toe.

Comments are closed.